Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Başvuru Şartları

1. Bilişim Vadisi GSYF’ye başvuru yapan girişim şirketleşmiş olmalıdır.

2. Firmanın en az bir ar-ge/yazılım/tasarım projesi olmalıdır.

3. Firma geliştirmiş olduğu ürün ile ilgili olarak satış yapmış olmalıdır.

4. Firma, GSYF’ye başvurduğu anda Bilişim Vadisi’nde faaliyet göstermesi gerektiğini kabul etmektedir.

5. Firma, Bilişim Vadisi’nde faaliyete geçtiği zaman projesi ile ilgili aşağıda belirtilen bilgileri çevrimiçi ortamda portal aracılığı ile aylık olarak Bilişim Vadisi’ne iletmeyi kabul etmektedir.

  • Proje İlerleme Bilgileri
  • Personel Bilgileri
  • Proje İçi/Dışı Gelir/Gider Bilgileri

6. Firma, proje kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 4691 sayılı kanunda sunduğu indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlanabilmek için bölgede en az bir personelini bulundurmalıdır.