Girişimciye Ait Bilgiler

Girişim/Firma Bilgileri

Ürün Bilgileri

Ar-Ge Çalışmaları

Pazar Payı ve Rekabet

Performans Kriterleri

Şirketiniz fatura kesmeye başladı mı? *

Büyüme Hedefleri

Kurucu Ekip

Geçmişteki Yatırım/Hibeleriniz

Daha önce yatırım aldınız mı? *
Daha önce teşvik/hibe aldınız mı? *

Yatırım Talebi